Pikselhode er et grafisk designbyrå som ble grunnlagt i 2014 og består av grafisk designer Lena Kopf.

Her har du en oversikt over arbeider som ble utført av Pikselhode